Contact
Site-uri OMV Group

Logout
Site-uri OMV Group
Site-uri Petrom
OMV Petrom www.omvpetrom.com OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Moldova www.petrom.md/ro-md
Închide
img_card_klimaneutral_FAQ

FAQ Conducerea autovehiculelor cu efecte neutre în domeniul climatic

La Conferința Mondială asupra schimbărilor climatice de la Paris, organizată în anul 2015, cele 195 de state participante au votat în unanimitate pentru combaterea schimbărilor climatice. Protecția climatică asociată acestei inițiative reprezintă mai mult decât o simplă sarcină politică sau socială, deoarece necesită implicarea fiecărui individ, fiind o provocare globală. Sectorul economic și companiile care se află la baza acestuia joacă un rol decisiv în lupta împotriva schimbărilor climatice. Emisiile generate în contextul activităților comerciale trebuie reduse în toate situațiile în care există o asemenea posibilitate și compensate, în măsura în care nu există alte posibilități.

Fiecare persoană din această lume provoacă emisii de CO2 și lasă în urmă o așa-numită amprentă de CO2 sau Carbon Footprint, care reprezintă cantitatea totală de emisii de carbon generate prin utilizarea locuinței, prin consum și prin mobilitate și prin arderea carburanților fosili.

Și companiile generează emisii de CO2 prin procese de producție, necesarul de energie electrică și termică, deplasările în interes de serviciu sau consumul de hârtie, care contribuie la intensificarea efectului de seră. În mod suplimentar, amprenta de CO2 asociată unui produs reprezintă suma emisiilor de CO2 cauzate de un produs cu materii prime, producție și faza de utilizare, până la eliminarea acestuia. În cazul carburanților OMV Petrom, prezintă relevanță în primul rând arderea benzinei sau a motorinei, întrucât în acest context sunt generate majoritatea emisiilor.

Asemenea metanului și a oxidului de azot, CO2 este un gaz cu efect de seră. Acesta absoarbe radiația termică care provine de la soare și este reflectată de la suprafața pământului și o redirecționează înapoi către Terra. Cu cât crește concentrația gazelor cu efect de seră din atmosferă, cu atât este mai ridicată temperatura. Prin urmare, o măsură eficientă împotriva schimbărilor climatice este reprezentată de reducerea emisiilor de CO2, ceea ce reprezintă, fără îndoială, o adevărată provocare, în special în sectorul economic.

Companiile, procesele și produsele ale căror emisii de CO2 au fost calculate și compensate cu ajutorul proiectelor de protecție climatică recunoscute la nivel internațional sunt neutre din punct de vedere climatic. Suplimentar față de prevenire și reducere, compensarea emisiilor de CO2 reprezintă un pas important suplimentar pentru protecția climatică globală. Această metodă a fost adoptată pentru prima dată la Conferința de la Kyoto din 1997, iar de la momentul respectiv a fost dezvoltată și îmbunătățită permanent.

În principiu, nu pot fi evitate toate deplasările. Astfel, la fiecare kilometru parcurs de un vehicul sunt generate emisii de CO2, care este eliberat în atmosferă și contribuie la încălzirea globală. Pentru a oferi companiei dumneavoastră oportunitatea de a conduce autovehiculele în condiții mai ecologice, vă oferim carburanți neutri din punct de vedere climatic.

Prin eticheta „conducerea autovehiculelor cu efecte neutre în domeniul climatic”, vă asumați obiectivul de protecție climatică și vă îmbunătățiți credibilitatea strategiei de durabilitate. Numărul de identificare asociat comenzii asigură o comunicare transparentă. Informațiile despre etichetarea produselor neutre din punct de vedere climatic pot fi consultate în Label-Guide al partenerului nostru ClimatePartner.

Activitățile care duc inevitabil la emisiile de gaze cu efect de seră pot fi compensate din punct de vedere al protecției mediului. Suplimentar față de evitare și reducere, compensarea emisiilor de CO2 reprezintă un alt pas important în protecția globală a climei. Gazele cu efect de seră, precum CO2, sunt distribuite uniform în atmosferă, astfel încât concentrația gazelor cu efect de seră este aproximativ aceeași peste tot pe Terra. Prin urmare, este irelevant pentru concentrația globală de gaze cu efect de seră și pentru efectul de seră locația în care sunt cauzate sau prevenite emisiile de pe Terra. Emisiile care nu pot fi evitate local pot fi compensate, prin urmare, de un proiect de protecție climatică în altă locație.

Proiectele pentru protecția climatică reduc în mod verificabil emisiile de gaze cu efect de seră și aduc o contribuție importantă la combaterea încălzirii globale. În plus, acestea promovează dezvoltarea durabilă în țările în care sunt derulate proiectele, de exemplu prin îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă curată, extinderea infrastructurii locale, crearea de locuri de muncă sau protejarea biodiversității.

Sustainable Development Goals (SDGs) - Obiectivele Națiunilor Unite de Dezvoltare Durabilă (ODD) – definesc un standard recunoscut la nivel mondial pentru măsurarea acestor efecte pozitive. Aceste 17 obiective includ, de exemplu, lupta împotriva sărăciei și a foamei, promovarea educației și distribuirea globală a energiei curate și accesibile. Fiecare proiect destinat protecției climatice din portofoliul OMV Petrom asigură o contribuție pentru a atinge mai multe dintre aceste obiective. Pentru a evidenția acest efect, ClimatePartner demonstrează contribuția proiectelor individuale la diferitele ODD pentru fiecare proiect. Acest aspect vă permite să înțelegeți care sunt obiectivele suplimentare susținute de proiectele respective, în plus față de protecția climei. La anumite proiecte, contribuția suplimentară este atât de ridicată, încât, în esență, reprezintă proiecte de dezvoltare cu efect de protecție climatică - și nu invers.

Suplimentar față de reducerea emisiilor, toate proiectele de protecție climatică trebuie să îndeplinească patru criterii fundamentale: adiționalitate, evitarea dublei contabilizări, durabilitate și verificare de către terți independenți.
Pentru a dovedi respectarea criteriilor, proiectele sunt certificate și verificate pe bază de criterii stricte, de exemplu în conformitate cu Gold Standard sau cu Verified Carbon Standard (VCS). Acest aspect asigură efectul de protecție climatică al proiectelor și este certificat periodic. Una dintre cele mai importante cerințe este aceea ca proiectele să constituie în fapt măsuri suplimentare de protecție a climei, iar contribuția acestora la reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă să fie cuantificabilă fără echivoc. Următoarele criterii trebuie îndeplinite de proiecte pentru a fi recunoscute ca proiect de protecție climatică:

Adiționalitate

Trebuie să se asigure că un proiect este implementat numai pentru că beneficiază de finanțare suplimentară din comerțul cu emisii. Prin urmare, proiectul trebuie să se bazeze pe veniturile din tranzacționarea emisiilor pentru a acoperi cerințele de finanțare și pentru a putea dovedi acest necesar. Proiectele care sunt în sine viabile din punct de vedere economic și care ar urma să fie implementate și în lipsa acestor venituri nu îndeplinesc criteriul și nu pot fi utilizate pentru a compensa emisiile de CO2.
 
Evitarea dublei contabilizări

Trebuie să se asigure că reducerea emisiilor de CO2 nu este luată deja în considerare în alt sector. De exemplu, un sistem solar a cărui electricitate generată este comercializată ca energie electrică verde nu poate fi utilizat sub forma unui proiect de protecție climatică, deoarece efectul pozitiv asupra climei este atribuit deja energiei electrice. În mod suplimentar, în procesul de neutralizare a efectelor climatice, trebuie să se garanteze că reducerea emisiilor de CO2 este luată în calcul o singură dată pentru a compensa emisiile de CO2 și că certificatele corespunzătoare sunt suspendate.
 
Durabilitate

Reducerile de emisii trebuie să prezinte un caracter permanent. Acest criteriu este deosebit de important pentru proiectele de împădurire și protecție a pădurilor. În cadrul acestor proiecte, trebuie să se asigure că suprafețele forestiere se mențin pentru o anumită perioadă de timp. O zonă forestieră care este transformată înapoi în pășune de vite după câțiva ani prin tăiere și incendiere nu poate fi recunoscută ca un proiect de protecție climatică.
 
Verificarea periodică de către terți independenți

Proiectele de protecție climatică trebuie verificate la intervale periodice de către terți independenți cu privire la toate criteriile menționate. Aceștia monitorizează respectarea standardelor în cauză și determină, cu efect retroactiv, cantitatea de emisii de CO2 redusă efectiv. Prin urmare, sunt întocmite rapoarte periodice cu privire la evoluția proiectelor.

Doriți mai multe informații și cunoștințe cu privire la context? ClimatePartner descrie funcționalitatea și avantajele proiectelor de protecție climatică.

Protejarea mediului înconjurător nu reprezintă o problemă regională, ci o chestiune de echilibru global. Emisiile de CO2 nu rămân pe loc, ci sunt distribuite în întreaga lume. Deși cele 28 de state membre ale Uniunii Europene sunt al treilea cel mai mare generator de gaze cu efect de seră, cu o pondere de 8,8 la sută, numeroase țări din afara Europei sunt afectate pe de altă parte mult mai intens și mult mai devreme de încălzirea globală. Pentru a face ceva pentru protecția climei la nivel global, noile tehnologii ecologice ar trebui implementate nu doar în țările moderne industrializate, ci și în țările în curs de dezvoltare și în cele cu piețe emergente.

Suplimentar față de protecția climei care poate fi măsurată fără echivoc, prin compensarea emisiilor de CO2, proiectele de protecție climatică contribuie și la dezvoltarea durabilă a regiunii respective, de exemplu prin crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii locale, conservarea biodiversității, etc. Un standard acceptat la nivel global pentru măsurarea unor astfel de efecte pozitive este reprezentat de cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU. Aceste obiective includ atât instruirea, cât și lupta împotriva sărăciei și a foamei, precum și multe alte demersuri.

Certificarea unui proiect ca proiect de protecție a climei necesită în mod imperativ îndeplinirea celor patru criterii descrise pentru proiectele de protecție a climei (adiționalitate, lipsa dublei contorizări a reducerilor de emisii, reduceri permanente de emisii, verificarea independentă).

În cazul proiectelor din UE, criteriile adiționalității și lipsei dublei contorizări constituie obstacole deosebit de importante pentru proiecte:

Criteriul adiționalității nu este întrunit la numeroase proiecte din UE, deoarece există deja diverse programe de finanțare pentru extinderea energiilor regenerabile sau creșterea eficienței energetice, care asigură că aceste proiecte sunt atractive din punct de vedere economic.

Criteriul lipsei dublei contorizări poate fi îndeplinit numai dacă se asigură că reducerile de emisii realizate în cadrul unui proiect nu sunt luate deja în considerare în alt domeniu. Reducerile de emisii realizate în UE generează, de regulă, un efect pozitiv direct asupra bilanțului național de gaze cu efect de seră al unei țări și contribuie astfel la realizarea obiectivelor climatice ale țării respective și ale UE. Din acest motiv, acestea nu pot fi certificate ca reduceri suplimentare de emisii pentru compensarea CO2, ca o componentă a protecției voluntare a climei.

OMV Petrom și ClimatePartner au optat pentru un portofoliu cu cinci proiecte în domeniul protecției climatice recunoscute și certificate la nivel internațional. S-a demonstrat că proiectele testate și certificate conform standardelor internaționale asigură reducerea emisiilor de CO2. Procesul implementat de ClimatePartner, certificat de către TÜV Austria, garantează o siguranță suplimentară pentru compensarea emisiilor de CO2. Următoarele proiecte se regăsesc în portofoliul OMV Petrom:

  • Protecția pădurilor, Madre de Dios, Peru
  • Biomasă, Svilosa, Bulgaria
  • Energie eoliană, Saint Nikola, Bulgaria
  • Protecția pădurilor, Portel, Brazilia
  • Energie eoliană, Rajasthan, India

OMV Petrom a optat pentru unul dintre principalii furnizori de soluții din domeniul protecției climatice pentru companii și, prin aceasta, pentru un partener renumit și experimentat, în speță pentru firma ClimatePartner. ClimatePartner a fost înființată în anul 2006 în München, dispune în prezent de 50 de angajați în München, Berlin, Viena, Zürich și Erevan și colaborează cu 1.500 de companii din 30 de țări.

Pentru OMV Petrom au prezentat o relevanță decisivă numeroșii ani de experiență și transparența tuturor proceselor și proiectelor garantată de ClimatePartner, precum și consultanța și asistența individuală oferite.

Dacă achiziționați vrac produse  OMV Petrom, emisiile concrete de CO2 sunt calculate pe baza următorilor factori de emisie*. Puteți compensa emisiile de CO2 calculate asociate consumului dumneavoastră de carburant folosind portofoliul de proiecte de protecție climatică OMV Petrom. Rezultă următorul preț pentru neutralitatea climatică:

1.000 L15 de motorină    2,70 tone de emisii de carbon       26,10 lei / 1.000 L15
1.000 L15 de benzină       2,32 tone de emisii de carbon       22,40 lei / 1.000 L15

*Ca urmare a gradului ridicat de legitimare, OMV Petrom se raportează la calculul IPCC (de asemenea: Grupul interguvernamental privind schimbările climatice) pentru valorile CO2. IPCC este o instituție a Națiunilor Unite cu 195 de țări membre, care evaluează din punct de vedere științific rezultatele cercetărilor efectuate în domeniul schimbărilor climatice.

Prin contribuția noastră punem la dispoziție carburant neutru din punct de vedere climatic și ne propunem să contracarăm schimbările climatice. OMV Petrom nu obține niciun profit din acest proiect, cu excepția certificării suplimentare pentru carburanți neutri din punct de vedere climatic.

Selector Ulei