Contact
Site-uri OMV Group
Site-uri OMV Group
Site-uri Petrom
OMV Grup www.omv.com/en OMV România www.omv.ro/ro-ro OMV Petrom www.omvpetrom.com/ro
Închide

Descrierea companiei, mențiuni legale, protecția și divulgarea datelor

Pentru o lectură facilă a textului, toate site-urile noastre web folosesc o terminologie neutră din punct de vedere al genului: denumiri precum "angajat" sau "partener" nu se referă la un anumit gen.

Comunicare conform prevederilor din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Proprietar, editor și producător: OMV Petrom Marketing SRL.
Sediu principal: Bucuresti, sector 1, str. Coralilor nr. 22, cladirea Infinity, etaj 1, oval B
Telefon: +43 1 40440; Tele-fax +43 1 40440-20091;

e-mail: info@omv.com; http://www.omv.com
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti: J40/10637/1998
Cod de inregistrare fiscala 11201891

Consiliu de administratie: Adrian Nicolaescu (președinte), Vladislav Atanassov, Decebal-Sorin Tudor, Adrian Mincu

Asociat unic: OMV Petrom SA (100%).

Domeniu general: Informații industriale și comerciale pentru clienții și furnizorii OMV Petrom Marketing SRL.

Obiectele de activitate ale companiei:

Obiectul principal de activitate este reprezentat de comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule.

Principalele activităţi ale societăţii sunt:

  • comercializarea produselor bazate pe combustibili lichizi (ex. benzina, motorina) prin staţiile de distributie proprii
  • comert cu ridicata al combustibililor lichizi si al produselor derivate (ex. pacura, bitum)
  • comercializarea de produse alimentare si nealimentare prin intermediul magazinelor din statiile de distributie
  • servicii de restaurant si de intretinere a autovehiculelor (spalatorii auto);

Prin vizitarea acestui site web, acceptați condițiile de mai jos.

Termenul OPM sau compania se refera la OMV Petrom Marketing SRL. Dacă oricare dintre cele de mai jos se referă exclusiv la anumite companii sau entități, se indică numele acestora.

Cele de mai jos nu se aplică în măsura în care încalcă legea în vigoare.

OPM ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura cp informațiile conținute în prezentul site web sunt corecte și complete la momentul publicării. Cu toate acestea, se pot produce erori neintenționate sau accidentale pe care le regretăm.

OPM nu oferă garanții privind informațiile publicate în prezentul site web, inclusiv (hiper)linkuri externe sau alte tipuri de conținut care pot fi utilizate în mod direct sau indirect prin site-ul web al OPM. De asemenea, OPM își rezervă dreptul de a aduce modificări la prezentul site fără notificare prealabilă. OPM nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni de pe site-ul web al OPM. Toate deciziile adoptate pe baza informațiilor publicate pe site-ul web al OPM sunt responsabilitatea exclusivă a respectivului utilizator. OPM nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagube directe sau indirecte sau prejudicii decurgând, din orice motiv, din utilizarea directă sau indirectă a informațiilor publicate pe site-ul web al OPM.

OPM nu declară sau garantează că funcțiile sau serviciile prezentate pe site-ul OPM vor fi neîntrerupte sau libere de erori, că defecțiunile vor fi corectate sau că site-ul sau serverul OPM pe care se află acesta sunt libere de viruși sau alte programe dăunătoare. În măsura permisă de lege, OPM nu este responsabilă pentru nicio pagubă decurgând din funcționarea sau nefuncționarea site-ului OPM sau a serviciilor sau dispozitivelor tehnice conectate.

Niciuna dintre informațiile publicate pe site-ul web al OPM nu constituie și nu pot fi considerate o invitație sau un îndemn pentru achiziționarea sau tranzacționarea de parti sociale OPM sau alte titluri de valoare.

Cu excepția cazurilor indicate, drepturile de autor asupra paginilor și conținutului publicat pe prezentul site OPM și materialele utilizate în acest scop se află în proprietatea exclusivă a OPM. Nu vor fi acordate licențe sau alte drepturi terților (ex., drepturi de proprietate, de proprietate industrială sau drepturi de autor). Reproducerea paginilor sau conținutului prezentului site este permisă numai în scopuri personale și de informare. Orice alte reproducere sau utilizare este strict interzisă. Utilizarea ulterioară a elementelor grafice distinctive ale OPM (mărci sau simboluri) este strict interzisă, indiferent dacă acestea sunt însoțite de simbolul ® sau ™.

Prevederile de mai sus se aplică descărcărilor sau utilizărilor directe sau indirecte de software prin site-ul web al OPM. În cazul în care hiperlinkuri externe oferă acces la software terț, termenii și condițiile deținătorilor respectivelor produse prevalează și se vor respecta drepturile acestora.

Depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea dumneavoastră prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor ("RGPD").

Această politică, alături de Termenii și Condițiile (a se vedea linkul din partea dreaptă a paginii) prezentului site web și toate documentele la care face referire această politică au rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date. Vă rugăm să citiți cele de mai jos cu atenție pentru a înțelege opiniile și practicile noastre privind datele dvs. cu caracter personal și modul de prelucrare a acestora.

1. Cine suntem
Operatorul de date este OMV Petrom Marketing SRL.

2. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm și în ce scopuri și din ce motive?
În procesul de operare a prezentului site web, Compania colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de teledon) sau indirect (ex. adresă IP). Vom prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri, conform motivelor legale indicate pentru fiecare dintre următoarele:

2.1. Navigare pe site-ul web. Utilizarea modulelor cookie
Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm module cookie pentru a colecta în mod automat informații tehnice pentru identificarea utilizatorului, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru a naviga pe site-ul nostru, sistemul de operare, numele sau gazda de domeniu prin care utilizatorul navighează pe site.

Principalul scop al modulelor cookie este de a vă oferi o mai bună experiență de navigare, dar și în scopuri de publicitate, pentru a vă oferi conținut adaptat intereselor și preferințelor dvs. Prin urmare, utilizăm module cookie pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pe acest site web și scopurile în care sunt utilizate acestea, dar și privind posibilitățile de a controla și/sau dezactiva aceste module, vă rugăm să consultați politica noastră privind modulele cookie.

Scop Temei juridic
Răspunsul la întrebări, reclamații sau solicitări prin corespondență electronică (e-mail) sau telefon. Prelucrarea se întemeiază pe un interes legitim, care ne permite să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dvs

2.3. Campanii promoționale
Prelucrăm datele cu caracter personal colectate de la dvs. prin completarea formularelor de participare de pe site sau a unor formulare similare în scopul de a organiza campanii promoționale și/sau concursuri sau de a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, dar și de a analiza eficiența campaniilor noastre promoționale. Participarea dvs. la aceste campanii promoționale și/sau concursuri este voluntară. Prin urmare, dvs. sunteți cel care decide dacă ne oferiți date cu caracter personal prin completarea de formulare pe site-ul nostru sau de formulare similare pentru campanii promoționale sau concursuri.

Scop Temei juridic
a. Organizarea de campanii promoționale și/sau concursuri

Interes legitim, consimțământ

b. Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiilor Interes legitim, consimțământ

Nu vom publica numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor campaniilor promoționale și/sau a concursurilor de pe site-ul nostru fără consimțământul în acest scop al persoanei vizate.

2.4. Comunicări directe de marketing
Putem prelucra date cu caracter personal pentru a vă informa în legătură cu produse și servicii, oferte promoționale sau pentru abonarea la newsletter. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri directe de marketing numai cu consimțământul dvs. și prin utilizarea canalelor de comunicare (email, sms etc.) pe care le-ați indicat în momentul oferirii consimțământului. Totuși, în cazul în care ne-ați comunicat adresa dvs. de email cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu al nostru, putem utiliza adresa de email, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare care ne permit să vă prezentăm comunicări comerciale privind produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în această privință; într-un astfel de caz, în momentul obținerii adresei dvs. de email și ulterior, pentru fiecare mesaj comercial pe care vi-l trimitem, vă vom oferi opțiunea de a vă opune acestui tip de utilizare a adresei de email (dezabonare).

Scop Categorii de date prelucrate Temei juridic
a. Comunicări comerciale privind produse sau servicii similare Adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon, furnizate cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu al companiei: Interes legitim, consimțământ
b. Alte comunicări directe de marketing Cele furnizate de dvs. la momentul exprimării consimțământului, ex. nume și prenume, adresă de email, număr de telefon: consimțământ
2.5. Sondaje, studii de evaluare a satisfacției clienților și feedback din partea clienților
Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la studiile de evaluare a satisfacției clienților sau atunci când furnizați feedback privind produsele și serviciile noastre. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus numai cu consimțământul dvs., având în vedere și interesul nostru legitim de a înțelege nevoile și așteptările clienților privind produsele și serviciile noastre. Participarea dvs. la aceste studii este voluntară. Prin urmare, rămâne la latitudinea dvs. să ne oferiți date cu caracter personal (nume și prenume, informații despre preferințe și obiceiuri de cumpărături sau alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza) prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare puse la dispoziție pentru sondajele sau studiile respective.
 
Scop Temei juridic
Sondaje sau studii de piață, studii de evaluare a satisfacției clienților sau furnizarea de feedback privind produsele și serviciile noastre: consimțământ, interes legitim

Proces decizional automat și stabilirea automată a profilului
Datele cu caracter personal menționate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

3. Cui comunicăm datele dvs. cu caracter personal?
Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, Compania utilizează serviciile mai multor contractori.

Unii dintre aceștia sunt operatori individuali de date, precum Google sau Facebook.

Alți contractori sunt terți care nu prelucrează datele, dar le pot accesa în îndeplinirea propriilor atribuții sau în relațiile cu Compania, cum ar fi furnizori de servicii de întreținere, financiare sau de audit.

Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziția unor terți în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții competente având competențe de a efectua inspecții asupra activității sau activelor companiei, care solicită companiei să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia. Astfel de autorități publice sau instituții pot fi ; (ii) pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile și activele companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) către achizitori terți, în măsura în care activitatea companiei va fi (total sau parțial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției. În continuare, în scopurile de prelucrare prezentate mai sus, putem comunica datele dvs. cu caracter personal către companii din grupul OMV din care face parte OPM, care se supun instrucțiunilor furnizate de companie în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele și entitățile cărora le putem comunica date cu caracter personal sunt următoarele:

a) În scopul navigării pe site și al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către analiști și furnizori de motoare de căutare, pentru ca aceștia să poată oferi servicii de întreținere a site-ului nostru;

b) Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile dvs., putem transmite datele dvs. cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centre telefonice;

c) Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale și analizarea eficienței acestora, putem transmite datele dvs. cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing și agenții digitale sau de social media;

d) Pentru comunicări de marketing direct, putem transmite date cu caracter personal către agenții de publicitate și agenții de marketing care transmit comunicările în numele nostru;

e) Pentru efectuarea de sondaje, studii de piață, sondaje de evaluare a satisfacției clienților sau pentru obținerea de feedback din partea clienților pentru produsele sau serviciile noastre, putem comunica date cu caracter personal către furnizori de sondaje sau studii de piață / servicii de asistență pentru clienți.
 

4. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene ("UE") sau din Spațiul Economic European ("SEE").

Vă informăm că orice transfer efectuat de companie în stat membru UE sau SEE va respecta cerințele prevăzute de RGPD.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în state care nu oferă o protecție suficientă a prelucrării datelor cu caracter personal, vor fi încheiate contracte de garantare a respectării prevederilor legale.5. Cui comunicăm datele dvs. cu caracter personal?
Vom păstra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada de timp necesară în scopurile de prelucrare prezentate mai sus și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect.

Considerăm că activitățile de prelucrare prezentate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru următoarele perioade:

Scop Durată

1. Navigare site și utilizarea modulelor cookie

nu se stochează

2. Răspunderea la întrebări, solicitări sau reclamații

Maximum un an

3. Organizarea și gestionarea de companii promoționale, date cu caracter personal

Maximum un an

4. Comunicări directe de marketing

Până la retragere consimţământului

5. Efectuarea de sondaje sau studii de piață, studii de evaluare a satisfacției clienților sau obținerea de feedback privind produsele și serviciile noastre

Maximum un an


6. Procesarea datelor copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani

Toate procesările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel puțin 14 ani. Utilizarea sistemelor și a rezultatelor prelucrării este interzisă pentru copiii sub această vârstă fără consimțământul părinților/tutorilor legali. În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificați că utilizatorii se află sub vârsta menționată mai sus.

7. Securitatea prelucrării datelor

Compania vă informează că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei prelucrări sigure și securizate a datelor cu caracter personal.
 
8. Drepturile persoanelor vizate
În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare dacă datele dvs. sunt prelucrate și, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (și nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformitatea cu legislația UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile de societatea informației oferite copiilor (după caz), cărora li se aplică cerințe specifice privind acordarea consimțământului;

c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele, ci doar să restricționăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dvs. în scopurile de mai sus, dar dvs. aveți nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) ați obiectat împotriva prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

d. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

e. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situația dvs. specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, și de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;

f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

g. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;

h. Dreptul de a prezenta reclamații autorității de protecție a datelor și dreptul de adresare către o instanță de judecată competentă.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru a exercita aceste drepturi, vă recomandăm să utilizați formularul furnizat aici. În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat pentru scopuri de marketing direct, aveți posibilitatea să utilizați opțiunea de "dezabonare" disponibilă în mesajele de marketing.9. Modificarea prezentei politici de confidențialitate
Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată și actualizată periodic de către companie, atunci când este necesar. Compania vă va informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei politici și vă va informa într-o manieră care permite confirmarea primirii lor, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail care ne-ați comunicat-o sau orice alt mijloc corespunzător de comunicare.

10. Contact
Orice întrebare privind aceste subiecte poate fi adresată operatorului de date la următoarea adresă: privacy@petrom.com

Localizator stații

Selector Ulei